Mozilla Skin

MAL:Vastuuvapaus

MAL

Sisällysluettelo

MAL wikin vastuuvapaus

MAL wiki on artikkeli kokoelma, joka koostuu julkisista kaikkien vapaasti muokattavissa olevsta artikkeleista sekä artikkeleista joiden muokkaus vaatii MALin hyväksymät käyttäjäoikeudet. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata MAL wikin julkisia artikkeleita.

MAL-liitto ei takaa tietojen oikeellisuutta wiki palvelussa.

MAL wikistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta MAL-liitto EI kuitenkaan voi taata MAL wikissä olevan tiedon oikeellisuutta.

Kukaan MAL wikin kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä. MAL wikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo sinun, MAL-liiton tai kenenkään MAL-liittoon liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia MAL wikistä, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

MAL-liitto ei vastaa tavaramerkeillä suojatun aineiston käytöstä

MAL wiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö MAL wikissä anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, MAL wikissä ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä MAL-liitto siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

MAL-liitto ei vastaa käyttäjien mahdollisesti tekemistä lain rikkomuksista

Huomaa, että MAL wikistä löytyvä tieto saattaa rikkoa sen valtion lakeja, joiden alueelta käytät MAL wikiä. MAL-liitto ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska MAL wikin tieto on fyysisesti talletettu Suomeen, MAL wiki nauttii tallennuspaikassaan Suomen perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Valtiosi lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi MAL wiki ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita teet käyttäessäsi MAL wikiä tai luodessasi hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista MAL wikiin.

Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan MAL wikissä, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki MAL wikistä löytyvä tieto toimitetaan sinulle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen.