Mozilla Skin

MAL:Tietoja

MAL

MAL wiki - Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset (MAL) r.y.

MAL on vuonna 1961 perustettu järjestö, joka edustaa henkilöitä jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon jossain matemaattis-luonnontieteellisessä pääaineessa kuten matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, sähkötekniikassa, konetekniikassa, suunnittelumaantieteessä, geologiassa, ympäristötieteessä, tilastotieteessä tai vaikka tietojenkäsittelytieteessä.

MALin jäsenet toimivat erilaisissa matemaattis-luonnontieteellistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Jäseninä on myös korkeakouluopiskelijoita. MALin jäsenet ovat myös Tekniikan Akateemisten Liiton TEKin jäseniä. TEK on AKAVAn toiseksi suurin jäsenjärjestö.

MAL edistää matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Järjestämme jäsenillemme koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja laitoksiin. Kannustamme ja palkitsemme alan korkeakouluopiskelijoita sekä lukiolaisia.

Jäsenenä voit vaikuttaa liiton toimintaan osallistumalla yhdistyksen kokouksiin ja valiokuntatyöskentelyyn Voit tehdä ehdotuksia ja esityksiä myös suoraan hallituksen jäsenille. Opiskelijana voit liittyä jäseneksi ja osallistua toimintaan, silloin kun pääaineesi on selvillä. Jäseneksi voit liittya MALin www –sivujen kautta http://mal-liitto.fi/fi/liity tai pyytämällä ilmoittautumiskaavakkeen toimistosta.

MAL/TEK Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki puh (09) 2291 2260 fax (09) 2291 2933 toimisto@mal-liitto.fi.

Jäsenenä pääset hyötymään edunvalvonnan lisäksi myös työsuhdeturvasta, työttömyysvakuutuksesta, työmarkkinatutkimuksista ja palkkatilastoista. TEK valvoo ja ajaa MALin jäsenten ammatillisia ja palkkauksellisia työ- ja virkasuhteeseen liittyviä etuja. Pääset osallistumaan koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jäsenenä saat joko Talouselämä -lehden tai Forum för teknik och ekonomi –lehden. Saat myös sekä Tekniikka & Talous -lehden että TEKin jäsen lehden, Tekniikan Akateemiset. Vuosijäsenten lisäksi myös opiskelijajäsenet saavat merkittäviä etuja vaikka opiskelija jäsenyys on maksuton.

Lisää tietoa MALista löydät järjestön virallisilta kotisivuilta http://mal-liitto.fi.